Przypomnienie zasad postępowania

Tłumaczenie listu J.Ś. Gyalwang Drukpy z 8 września 2009                                                    Ostatnio przypomniano mi o Zasadach Postępowania, które napisałem na prośbę Drubpon Ngawanga w 2000 roku, i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj, podzielić się nimi z wami. Myślę że to dobry pomysł, aby każdy ośrodek, każdy z członków i przyjaciół przestudiował ten tekst bardzo dokładnie. Po pierwsze, musicie zdawać sobie sprawę że Zasady Postępowania nie stanowią standardu według którego macie osądzać innych, ale są przeznaczone dla waszej własnej praktyki, dla sprawdzania samego siebie. Należy ciągle sprawdzać czy nie została naruszona któraś z tych zasad. Po drugie, niezależnie od tego czy jesteś sponsorem, praktykującym czy wolontariuszem, czy poświęcasz dużo czasu lub pieniędzy, to utrzymywanie harmonii w obrębie Sanghi, lub nawet we własnej rodzinie, w miejscu pracy, a nawet wśród przyjaciół jest bardzo ważne.

My wszyscy zaangażowaliśmy się w duchową praktykę, bo chcemy być lepszymi i szczęśliwszymi osobami, ludzmi których można lubić i kochać. Niektórzy z moich przyjaciół i studentów mówią mi bardzo szczerze: „ Jestem kim jestem, ludzie muszą zaakceptować mnie takim jakim jestem." Mogę w pełni zrozumieć tego rodzaju postawę. Nie mogę powiedzieć że jest to poprawne lub złe, każdy ma wolność wyboru w jaki sposób chce przeżyć swoje życie i w jaki sposób traktuje innych. Lecz kluczowe jest to, że powinniście sprawdzać samych siebie, czy po rozpoczęciu duchowej praktyki staliście się lepszym człowiekiem. Mówiąc przykładowo, czy podążając za duchowym nauczycielem stosujecie jego rady w praktyce? Nawet gdy nie jesteście w przyjaznych stosunkach z niektórymi członkami Sanghi, czy jesteście w stanie odłożyć na bok swój krytycyzm, który przede wszystkim wzbudzany jest przez nasze zwodnicze ego. Czy staraliście się docenić wszystko to co oni poświęcili, niezależnie od tego czy było to bardzo małe czy wielkie poświęcenie. Czy ty jesteś kimś lepszym ?

Po ponownym przeczytaniu Zasad Postępowania, poczułem się bardzo dumny że byłem w stanie napisać coś takiego ponad osiem lat temu. Lecz również śmiałem się do siebie „ Jak wielu z moich przyjaciół i studentów poważnie, z powodzeniem i pilnie stosuje się do tych Zasad Postępowania ? Ilu spośród nich podąża za nimi radośnie i chętnie? Jak wielu, natomiast, wykorzystało te zasady jako metodę lub usprawiedliwienie do osądzania innych.

Jedną z najbardziej prostych nauk Buddy jest „uprzejma mowa". Słowami można naprawdę zabić człowieka, a także słowa mogą wypalić waszą zasługę. Gdy słyszycie negatywne opinie o innych, nie powinniście ślepo wierzyć, w ostateczności powinniście powiedzieć sobie, że każdy, podobnie jak wy, ma dobre i złe strony . Tak jak nie chcielibyście być zle oceniani przez innych, tak nie powinniście zle oceniać innych. Karma ma oczy, podąża wszędzie za wami, nie ma sposobu aby jej uniknąć. Ci którzy przynoszą ból i nieszczęście innym, sami nigdy nie będą szczęśliwi. Duchowi nauczyciele, tacy jak my, podróżują wszędzie, mówiąc wam co powinniście poprawić a co odrzucić, ale decyzja, czy chcecie słuchać, czy chcecie za tym podążać czy nie, należy do was. Tak jak ostatnio powiedziałem, nie tylko zewnętrzne środowisko wymaga posprzątania, wasze wewnętrzne środowisko, którym jest wasz umysł, oraz wasze sekretne środowisko którym są samaja, musi zostać posprzątane, natychmiast i dokładnie. Bardzo mnie cieszy, że niemal wszyscy moi przyjaciele i studenci pragną być lepszymi i szczęśliwszymi ludzmi, więc z niecierpliwością oczekuję, że zobaczę ten ogromny postęp. Jestem pewny, że każdy spróbuje zrobić wszystko dla swojego rozwoju i wszystko pójdzie dobrze. Doceniam was wszystkich, którzy podążacie za moimi plotkami i praktykujecie je bez żadnych wątpliwości i narzekań / Mam nadzieję że nie, ha ha! /.

Zanim zapomnę, chcę się z wami podzielić tym, że ostatnio projektuję T-shirt dla wszystkich Ośrodków i dla Live to Love. Te na zimę będą interesujące, a te na lato będą również całkiem ładne. Byłem bardzo zaskoczony widząc różne koszulki Live to Love i różne koszulki Ośrodków. Wkrótce wszystkie ośrodki zostaną o tym poinformowane.

Tak więc Zasady Postępowania które napisałem są następujące. Ufam głęboko, że wszyscy moi przyjaciele i studenci w pełni będą stosować się do nich. Należy pamiętać o tym i rozważać je, zawsze gdy macie czas, zwłaszcza przed grupowymi spotkaniami.

01 Zaprzestanie krzywdzenia inny jak i porzucenie krzywdzących myśli, które wiodą do krzywdzących działań, jest praktyką Śravaków i Pratyeków. To podstawa wszystkich Pojazdów i Jan


02 Zawsze uczyć się jak pomagać innym i utrzymywać praktykę drogocennej Bodhiczitty jako zasadniczą praktykę, jest główną ścieżką Mahajany. Jest to niezbędne, aby jakakolwiek praktyka Dharmy była skuteczna i aby rozwiać złudzenia na ścieżce. Jest istotne aby wszyscy mężczyżni i kobiety, młodzi i starzy, którzy twierdzą że praktykują Dharmę, inspirowani uważnością , wykonywali obie te praktyki nie dając się rozproszyć nic nie znaczącym, egoistycznym, samsarycznym działaniom. Jest ważne aby praktykować pełną znaczenia, ostateczną ścieżkę zachowując czystą motywacją i czystość działania.


03 Należy okazywać życzliwość, miłość i szacunek, oparte na logicznym zrozumieniu, w stosunku do nauczyciela, który ukazuje ścieżkę nadającą naszemu życiu pełnię znaczenia, oraz w stosunku do świeckiej i duchownej społeczności, które wspierają praktykę Dharmy. Pełen Świetności Mistrz który wprowadza nas w naturę umysłu poprzez zwyczajne i niezwykłe ścieżki wyzwolenia w tradycji Wadżrajany, chociaż jest w formie ludzkiej, aby móc nas wyzwolić, to w istocie rzeczy jest Dharmakają. Ponieważ jest naszym przewodnikiem, w trakcie gdy podążamy prawidłową ścieżką, jest bardziej łaskawy niż wszyscy inni Buddowie i Bothisattwowie. W oparciu o tę logikę należy zrozumieć, że wytrwałość w przynoszeniu mu radości na „trzy sposoby"- poprzez duchową praktyką, wysiłek fizyczny i materialne ofiary - z oddaniem, stanowi esencją praktyki Wadżrajany.


04 Praktykujący, zarówno kobiety jak i mężczyzni, którzy na stałe mieszkają w Ośrodkach, powinni regularnie angażować się w poranne i wieczorne praktyki, śpiewy i pozytywne działania takie jak Nyungne , w dni pełni, nowiu oraz ósmego dnia każdego miesiąca.


05 W szczególności, ofiarowanie Ganaczakry należy praktykować dziesiątego dnia rano wraz z praktykowaną Guru Jogą oraz dwudziestego piątego dnia wieczorem razem z praktyką Dakini.


06 Należy poświęcić się wszystkim ogólnie rzecz biorąc praktykom treningu umysłu, a w szczególności czterem praktykom wstępnym, aż do osiągnięcia Oświecenia. Wiara że kilkukrotne skompletowanie praktyki Czterech Podstaw wystarcza, może być złudna i zwodnicza.


07 Praktykujący Dharmę powinni z głębi serca kochać się wzajemnie i budować relacje wzajemnej pomocy. Złe nawyki, takie jak utrzymywanie negatywnych myśli i mówienie karygodnych słów lub oddawanie się fizycznym działaniom, jak wytykanie błędów innym za ich plecami lub publiczne oczernianie, należy porzucić.


08 Żródłem wszystkich błędów jest rozprzestrzenianie pogłosek. Dlatego jest ważne, aby uważnie kontrolować swoje publiczne wypowiedzi.


09 Bycie ze sobą zbyt blisko może rozpalić ogień przywiązania lub nienawiści. Dlatego jest ważne aby od początku zachować właściwy dystans.


10 Niezależnie od tego czy angażujemy się w samsaryczne lub duchowe działania, musimy szczegółowo zbadać swoją motywację. Nawet gdy motywacja nie jest zbyt zła, trzeba sprawdzić czy te działania są korzystne dla innych. Należy być zawsze świadomym, że angażowanie się w jakąś działalność bez zbadania , jest oznaką niskiej inteligencji i głupoty.


11 Nie należy dumą opartą na małej wiedzy niszczyć swojej własnej natury. Zamiast tego należy ofiarować wszelkie prace, jakie możemy wykonać, na rzecz Guru, który pokazuje właściwą ścieżkę oraz na rzecz przyjaciół w Dharmie.


12 Ci, którym brak wrodzonej inteligencji lub nabytych poprzez wykształcenie kwalifikacji powinni nie tracić serca, lecz angażować się w medytację lub inne działania pożyteczne dla duchowej praktyki, bez naruszania instrukcji udzielonych przez Rdzennego Guru. Jeśli takie działania nie zadowalają innych, to jest to po prostu godne pożałowania.


13 Widząc wysokie kwalifikacje innych przyjaciół w Dharmie, należy cieszyć się tym w pokorze, bez zawiści. Nawet jeśli ktoś nie posiada skłonności do chwalenia otwarcie takich przyjaciół, to ważne jest aby zachować spokój i nie krytykować.


14 W każdych okolicznościach powinno się zawsze badać swoje słabości i szukać drogi do doskonalenia siebie. Ta szczególna myśl o krytykowaniu innych to ogień który spala naszą własną naturę. Więc unikaj tego.
.

15 Krytykowanie innych i wychwalanie samego siebie, motywowane sekciarskim przywiązaniem i nienawiścią, powoduje pomieszanie które przeszkadza w urzeczywistnieniu istot. Jest także zaprzeczeniem praktykowania Dharmy. Więc całkowicie zaniechaj takiej mowy.


16 Gdy ktoś inny daje się ponieść takiej mowie, to lepiej nie komentować tego, powrócić do swojego domu i spać spokojnie, jeśli nie można zrobić duchowej praktyki.


17 Zawsze sprawdzaj siebie i angażuj się w aktywności zgodne z Dharmą. Należy pamiętać aby nie ulegać wpływom myśli światowych i demonicznych dharm i nie brać udziału w oszustwach, kłamstwach, cwaniactwu, podstępach itp.


18 Za wyjątkiem tych, których wewnętrzne urzeczywistnienie pojęć takich jak miłująca dobroć, współczucie i Bodhiczitta zyskało uznanie wykwalifikowanego mistrza, udzielanie nauk z własnej woli w oparciu o zwykłe zrozumienie dosłownego znaczenia, wyrządza krzywdę nie tylko danej osobie, ale także zwodzi innych. Dlatego takie działanie będzie bardziej szkodliwe niż pożyteczne. Toteż pośpiech w dążeniu do otrzymania statusu i tytułu Khenpo lub Lamy nie jest wskazany.


19 Pokrótce, każda praktyka Dharmy powinna być nakierowana na przynoszenie pożytku naszym własnym umysłom. Praktykowanie Dharmy aby zyskać sławę i szacunek jest nie-dharmicznym działaniem i wiedzie do odrodzenia w niższych sferach. Tak więc rozumienie wszystkich za i przeciw i praktykowanie ścieżki w poprawny sposób jest inteligentnym wyjściem.


20 Mężczyżni i kobiety pracujący na rzecz Centrów, powinni ofiarowywać swoją pracę z czystą motywacją, oddaniem i przywołując samaya jako świadka, z czystą radością.


21 W przypadku mentalnej udręki umysłu i fizycznych trudności, należy w stosowny sposób poprosić o urlop i powrócić do domu lub odpocząć.


22 Szerzenie nieszczęść i nieporozumień wśród przyjaciół w Dharmie, świeckich i duchownych, młodych i starych, poprzez szerzenie pogłosek i głupią paplaninę tylko dlatego ze czyjeś życzenia nie zostały spełnione, spowoduje nagromadzenie negatywnej karmy. Jest właśnie tak, włóż więc wysiłek aby powstrzymać się od takich czynów.


23 Mięso, alkohol, papierosy, narkotyki itp. są nie tylko sprzeczne z Dharmą, ale również są jak miecz który tnie ciało na kawałki. Zatem ci którzy kochają samych siebie powinni powstrzymać się od używania ich.


24 Nawet gdy nie jesteśmy w stanie całkowicie je porzucić, należy włożyć wysiłek aby przynajmniej powstrzymać się od używania ich przed wizerunkami Buddy, Dharmy i Sanghi, w miejscach duchowej praktyki, w pokoju do medytacyji itp.


25 Pokrótce, ci którzy noszą mnisie szaty powinni praktykować reguły Vinaya. Po gruntownym wysłuchaniu i rozważeniu ich powinni zaniechać nie- dharmicznych działań, bez dumy i zachowując szacunek, nie dążąc do uzyskania statusu i uznania.


26 Świeccy praktykujący powinni zaniechać dziesięciu negatywnych działań i cały czas dążyć do pełnej kontroli nad „trzema bramami" [ ciała, mowy i umysłu ] tak aby uczynić to krótkie życie pełnym znaczenia

To na razie tyle.

Tłumaczenie listu J.Ś. Gyalwang Drukpy z 8 września 2009