Nagroda United Nations dla J.Ś Gyalwang Drukpy

J.Ś. Drukpa z nagrodą United NationsOd wielu lat J.Ś. Gyalwang Drukpa działa i zachęca nas wszystkich do działalności na rzecz innych i środowiska. Aktywnie promuje miłość, współczucie i mądrość, szczególnie poprzez działania na rzecz środowiska naturalnego, edukacji i wspierania kształcenia kobiet. Bardzo ucieszyliśmy się że wieloletnie działania J.Ś. Drukpy zostały docenione i 19 września otrzymał w Nowym Jorku nagrodę United Nations' Millennium Development Goal /MDG/. Nagroda została przyznana Jego Świątobliwości jako twórcy Live to Love za programy charytatywne a w szczególności za budowę eko-przyjaznych szkół dla dzieci w rejonie Himalajów oraz kształcenia kobiet w zakresie rozwijania zdolności kierowniczych. Za wysiłki w propagowaniu "współczucia w działaniu". W swojej mowie J.Ś. Drukpa powiedział między innymi : "Jestem bardzo zaszczycony tą nagrodą. Zawsze jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany widząc młodych ludzi robiących wspólnie pozytywne rzeczy. Nasza szkoła Druk White Lotus w Himalajach- najbardziej eko-przyjazna szkoła w Azji - jest niezwykłym przykładem tego. Nagrodzenie prgramów Live to Love daje mi wielką nadzieję na przyszłość."

Zdjęcia z ceremonii wręczenie nagrody i pobytu w Nowym Jorku :

http://www.facebook.com/album.php?aid=282574&id=243762574342

http://www.facebook.com/album.php?aid=284401&id=243762574342

Wśród licznych gratulacji po otrzymaniu nagrody J.ś. Drukpa otrzymał notę gratulacyjną z Białego Domu. Prezydent Barack Obama życzył Jego Świątobliwości wielu sukcesów w działalności humanitarnej oraz wyraził nadzieje na rychłe spotkanie.