Milion drzew dla Ladakhu

Rozpoczyna się sadzenie drzewWe wrześniu J.Ś. Drukpa zainicjował akcję sadzenia miliona drzew w Ladakhu. 12 września mnisi, mniszki z klasztorów Drukpy, członkowie Young Drukpa Association pod przewodnictwem J.E. Thukseya Rinpocze zasadzili w pobliżu klasztoru Hemis 1016 drzew. Taka ilość została wybrana ponieważ rok 1016 jest rokiem urodzenia Mahasidhi Naropy, którego inkarnacjami są kolejni Gyalwang Drukpowie. Akcja sadzenia drzew prowadzona jest wspólnie z działaniami na rzecz "bardziej zielonych Commontwealth Games". J.Ś. Gyalwang Drukpa powiedział:" Linia Drukpy i Live to Love działają w partnerstwie na rzecz sadzenia drzew z okazji Igrzysk Commonwealthu w Delhi 2010, co jest wyrazem naszego wsparcia dla Indii bardziej zielonych i czystych." J.Ś. Gyalwang Drukpa, J.E. Thuksey Rinpocze oraz wielu wolontariuszy uczestniczyło w uroczystościach otwarcia Commonwealth Games 2010 w Delhi. Zdjęcia z Delhi http://www.facebook.com/album.php?aid=285880&id=243762574342

Przygotowania do bicia Rekordu Guinnessa

Kulminacją tych działań L2L ma być bicie rekordu Guinnessa w " Największej ilości drzew posadzonych równocześnie". W ciągu godziny wolontariusze będą starali się posadzić jak najwięcej drzew. W Dniu 10.10.10 o godz. 10:10:10 około 10 tys.wolontariuszy zgromadzi się w tym celu w wiosce Changa blisko Hemis. J.Ś. Drukpa będzie przewodniczył temu wydarzeniu. Zdjęcia z przygotowań http://www.facebook.com/album.php?aid=287020&id=243762574342

oraz z przybycia J.Ś. Gyalwang Drukpy  http://www.facebook.com/album.php?aid=287488&id=243762574342 

 

Ponieważ ochrona środowiska jest jednym z pięciu głównych kierunków działań Live to Love to marzeniem i zamiarem Jego świątobliwości jest aby w Ladakhu zostało posadzone milion drzew. Część zostanie posadzona w tym roku, pozostałe w latach następnych. Po sierpniowych katastofalnych deszczach które spowodowały osuwanie się błotnych lawin takie działania są konieczne aby przeciwdziałać erozji gleby, chronić środowisko naturalne, a tym samym ludzi w tym pustynnym rejonie Himalajów.

Wszyscy zainteresowani akcją "Sadzenia miliona drzew" w Ladakhu więcej infomacji znajdą na stronie : http://www.walking.drukpa.com/index.php/component/content/article/147-million-tree-planting-initiative