Live to Love - "Żyć aby kochać"

l2l

Objaśnienie logo - pięć serc reprezentuje miłość z pięciu kierunków, razem w jedności i harmonii. Pomarańczowe światło w centrum przedstawia słońce (nadziei), z którego promieniuje światło, które stopniowo wzrasta, aby stać się czerwone, kolor siły i energii. Symbolizuje to serce pełne miłości, którą iluminuje innych, z rozkwitającą bezinteresowną energią, rozprzestrzeniającą miłość w formie działań humanitarnych dla wszystkich istot w naszym świecie. Zewnętrzne koło, w pomarańczowym kolorze symbolizuje doskonałość dobroczynnych działań, które są wykonywane z nieustraszonym zaufaniem i wyrażnym sukcesem.

Mistrzowie Buddyzmu Tybetańskiego jak i uczniowie bardzo często są postrzegani jako zamknięte społeczności, niezbyt angażujące się w wydarzenia społeczne. "Live to Love" (Żyć aby Kochać) jest ideą o której myślałem przez wiele lat. Czuję, że teraz zarówno mistrzowie jak i uczniowie naszej 800-letniej Linii Drukpa muszą być gotowi rozwijać i stosować idee "Live to Love" w stosunku do każdego w swoich społecznościach, niezależnie od wiary, narodowości, przynależności do danej kultury i innych warunków. Nie żyjemy w tym świecie niezależnie od innych, a praktyka Bodhiczitty w swojej istocie wymaga od nas współdziałania z innymi ludżmi i innymi istotami w tym wszechświecie.

Kontynuując zaangażowanie w formalną duchową praktykę, taką jak grupowe czy indywidualne odosobnienia, recytację mantr, modlitwy i inne formalne praktyki, po to aby wzmocnić umysł i rozwinąć w nas Bodhiczittę, powinniśmy również być gotowi zwrócić się w kierunku świata w którym żyjemy z miłością którą rozwinęliśmy poprzez te praktyki, czasami samodzielnie, a czasami przy wsparciu ze strony naszych guru i przyjaciół. Gdy nasze społeczności nawiedzają klęski żywiołowe, gdzie wtedy jesteśmy? Gdy w środowisku, w którym żyjemy napotyka się coraz więcej wszelkiego rodzaju zagrożeń, co robimy aby pomóc?

Żyjemy aby kochać, a nie by nienawidzić. Już czas, aby objąć energią miłości każdego w tym świecie, każdą czującą istotę jaką możemy sobie wyobrazić. Niektórzy ludzie znajdują formalne i poważne praktyki jako bardzo łatwe do wykonywania, lecz kiedy przychodzi do współdziałania z innymi, są zagubieni i stają się sfrustrowani. Mam nadzieję, że "Live to Love" będzie w stanie pomóc każdemu, a przynajmniej tym którzy są związani ze mną i moją linią, pomoże otworzyć się i dzielić się miłością i szczęściem ze wszystkimi z którymi mamy kontakt.

To czy ta moja skromna wizja zacznie się materializować, wszystko zależy od was, moi współpracownicy, przyjaciele i studenci. Nie mogę zrobić tego sam. Dlatego też, mimo że Druk Foundation Ltd. przedstawiło w moim imieniu ideę "Live to Love" w Hong Kongu, w czasie obchodów moich urodzin w marcu tego roku, to na większą skalę chcę zapoczątkować tą idee w Ladakhu, gdzie błogosławieństwo ojców naszej linii jest ciągle aktywne i gdzie idea "Live to Love" jest bardzo potrzebna ze względu na warunki materialne jakie są w Ladakhu i niedostateczne zasoby z jakimi boryka się wielu mieszkańców wsi i cała ludność.

Pomimo że w tej chwili jesteśmy bardzo małą społecznością, możemy zacząć wprowadzać w życie ideę "Live to Love" poprzez bliższy kontakt z ludżmi i istotami wokół nas. Być "Posłańcem Miłości" dla każdej istoty, z którą mamy kontakt. Dzielenie się z innymi i rozwijanie naszej wewnętrznej spontanicznej miłości do innych, wzbogaci i wzmocni nasze własne życie.

W rzeczy samej "Live to Love" nie jest nową ideą. Wielu mistrzów Mahayany już ją stosuje w swoich społecznościach i krajach. Katolicy i społeczności chrześcijańskie prowadzą najbardziej znaczącą działalność w tym zakresie.

Według mnie, w oparciu o istniejące zasoby, w praktycznym sensie możemy rozpocząć następujące rodzaje działań. Niektórzy z moich kolegów może będą mogli poprowadzić naszą małą społeczność aby rozpocząć niektóre z tych dobroczynnych działań, najpierw na niewielką skalę, a potem zobaczymy co się stanie:

1. Edukacja - taka jak budowanie szkół (Druk White Lotus School) i docelowo możliwość zapewniania stypendiów.
2. Infrastruktura Medyczna - taka jak różnego rodzaju kliniki w rejonie Himalajów, zaspokajanie potrzeb w zakresie podstawowego sprzętu medycznego i współpraca z innymi szpitalami w celu zapewniania pomocy w innych dziedzinach medycyny.
3. Opieka i Pomoc - takie jak zapewnienie ludzi niosących pomoc i innych niezbędnych środków dla łagodzenia skutków u tych których dotknęły katastrofy, zarówno naturalne jak i spowodowane przez człowieka.
4. Dziedzictwo - takie jak zapewnianie wsparcia dla zachowania naszego duchowego i kulturowego 800-letniego Dziedzictwa i stopniowo w zależności od naszych środków rozszerzanie tego działania.
5. Środowisko - takie jak kształcenie naszych społeczności na temat ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów.