Drukpa Szabten

Budda Amitayus

www.drukpa-shabten.net, żeby się zalogować użyj hasło - poland (w obu rubrykach). Shabten (z tybetańskiego) oznacza Pudże długiego życia (praktykę duchową). Długie życie wielkich mistrzów zależy od uczniów, zbieramy więc na tej stronie sprawozdania o praktykach długiego życia robionych na całym świecie przez ośrodki i klasztory Drukpy dla Jego Świątobliwości XII Gyalwang Drukpy, Jego Świątobliwości Je Khenpo i wszystkich drogocennych mistrzów Drukpy.

Powinna powstać także  świadomość i motywacja robienia praktyki Shabten.
Ludzkie odrodzenie jest niezwykle rzadkie i drogocenne. Znalezienie autentycznego duchowego mistrza jest nawet jeszcze rzadsze.

Jeśli popatrzymy na przykład na bezustanne aktywności  Jego Świątobliwości Gyalwang Drukpy, prowadzącego tak wielu z nas na duchowej ścieżce ku oświeceniu -dla pożytku wszystkich istot, stworzeniu współczucia, miłości, pokoju, tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia w tym świecie, zaczynamy pojmować  znaczenie Jego życia i znaczenie Jego długiego życia. Jego aktywności są tak ważne nie tylko dla nas jako jednostek czy grup pod Jego duchowym przewodnictwem lecz także dla przyszłości i dobrobytu naszego świata, który jest poważnie zagrożony ludzkimi działaniami. Ani wojny ani dobrobyt materialny nie mogą tego zmienić. Jeśli istnieje nadzieja leży ona w rozprzestrzenianiu miłości i współczucia, tolerancji wobec innych kultur, religii, ras, w ochronie natury i środowiska oraz w rozumieniu, iż wszystkie istoty są równe, a ich życie zasługuje na  ochronę.

Miejmy nadzieje i módlmy się żeby Jego Świątobliwość i wszyscy drogocenni Mistrzowie Drukpy w Linii Smoka mieli Długie Życie mogąc przynieść te zmiany ludzkim wartościom i działaniom na  całym świecie. Jednym słowem niech "Live to Love" zwycięży nad nienawiścią, agresją, destrukcją i innymi motywowanymi przez ego działaniami w tym świecie.

Właściwie zdrowie Jego Świątobliwości znajduje się pod ogromnym obciążeniem, ze względu na Jego sposób życia. Rzadko śpi więcej niż trzy godziny w ciągu nocy, jeśli w ogóle. Nieustannie pracuje dzień i noc by przynieść swoją mądrością i i oświeconymi aktywnościami pożytek  nam i wszystkim istotom

Modlitwy praktykowane we właściwy sposób z dobrą motywacją i oddaniem mogą wywołać potężne skutki - lecząc choroby i wydłużając życie. Rozpoczęcie tego projektu było więc pomysłem i ideą Jego Eminencji IX  Khamtrula Jigme Pema Nyinjadh. Poprosił mnie o założenie i prowadzenie tej strony. Jestem szczęśliwy, że mogę to robić i chcę zadedykować załugę dobrobytowi i długiemu życiu wszystkich czujących istot, w szczególności Jego Świątobliwości XII Gyaslwang Drukpie..

Jigme Kunzang Senge (webmaster)