Doroczne Zgromadzenie Drukpy

Annual Drukpa Council

6-15 kwietnia 2009

Druk Amitabha Mountain, Kathmandu, Nepal

www.drukpacouncil.org

 

 

Komitet i organizatorzy ADC (Annual Drukpa Council) z wielką radością zawiadamiają, że długo oczekiwane Zgromadzenie Linii Drukpa odbędzie się między 6-15 kwietnia 2009 roku, na górze Amitaby w Kathmandu, Nepal. ADC zostało  zapoczątkowane przez XII Gyalwang Drukpę, który jest duchowym przywódcą tej Linii. ADC ma stać się platformą dla budowania i umacniania wielu grup związanych z Linią Drukpy. Będzie przygotowywać coroczne spotkania dla osób podążających tą ścieżką, tak aby wzmacniać relacje między indywidualnymi osobami i grupami.

J. Ś. XII Gyalwang DrukpaJ. Ś. Gyalwang Drukpa o ADC:

Linia Drukpy czy Linia Smoków, jest to 800-letnie dziedzictwo przewodzenia nieskończonej ilości istot na drodze Dharmy ku ostatecznemu Oświeceniu. Niestety wraz z upływem czasu wiele ważnych nauk i tradycji Linii Drukpy zaginęło. Nauki trzech Szalonych Joginów Tsangnyon Heruka (1452-1507), Drukyon Kunga Legpa (także znany jako Drukpa Kunleg, 1455-1529) i Union Kunga Sangpo (1458-1532) prawie zanikły. Wielu podążających Linią Drukpy nie wie zbyt wiele o Trzech Oświeconych Szaleńcach, ani o innych mistrzach Drukpy takich jak Gyalwa Yangonpa (1213-1258), Lorepa (1187-1250). Nawet mnisi i mniszki nie znają ich biografii.

Jego Świątobliwość na jednym z zebrań komitetu powiedział:

"My dzierżawcy i podążający drogą Chwalebnej Drukpy uczniowie, mamy wielką odpowiedzialność, aby zachować i zapewnić, żeby ta wielka linia stale rozkwitała wewnętrznie poprzez sekretne i święte praktyki oraz zewnętrznie przez aktywności Live to Love."