Czwarte ADC – Live stream z klasztoru Hemis

W klasztorze Hemis

Od 26 pazdziernika do 2 listopada 2012 w Ladakhu odbywa się Czwarte Doroczne Zgromadzenie Drukpy /ADC / któremu przewodniczy J.Ś. Gyalwang Drukpa. W ADC uczestniczy około 50 mistrzów i nauczycieli linii Palden Drukpa, mnisi i mniszki z różnych klasztorów Drukpy oraz świeccy praktykujący. Tematem ADC jest „Oświecenie każdego dnia - uczyń krok”. Live webcast z klasztoru Hemis w Ladakhu, jest dostępne od 28 pazdziernika na http://www.drukpa.tv/live.html

Drukpa TV można też oglądać ze strony ADC http://www.drukpacouncil.org/ tam też w zakładce Programs jest zamieszczony ramowy program na kolejne dni. Trzeba pamiętać o około 5 godzinnym przesunięciu czasu. Bieżące informacje i wiele wspaniałych zdjęć można znaleźć na http://www.facebook.com/Drukpa.Order