Ceremonia Naropy 2016

Ceremonia Naropy

Raz na dwanaście lat, w Roku Małpy tradycyjnie związanym z Guru Rinpocze, w Ladakhu ma miejsce Ceremonia Naropy. Wielki festiwal “Kumbh Mela of Himalayas,” ma wymiar duchowy, jak i kulturalny. W tym roku we wrześniu oprócz unikalnego programu kulturalnego i Drukpa Council, najważniejsze wydarzenia w wymiarze duchowym będą miały miejsce 16 – 18 września. W klasztorze w Hemis, w tym szczególnym roku, obchodzonym jako tysiącletnia rocznica narodzin Naropy, Jego Świątobliwość Gyalwang Drukpa, / który jest inkarnacją Naropy / udzieli Wielkiej Inicjacji Czakrasamwary. W czasie inicjacji J.Ś. Gyalwang Drukpa będzie nosił Sześć Kościanych Ozdób Naropy. Ozdoby te, niosące błogosławieństwo oświeconych istot, zostały podarowane Naropie przez Dakinie. Tradycyjnie uważa się że otrzymanie tej inicjacji i zobaczenie Kościanych Ozdób niesie w sobie tak wielkie błogosławieństwo tzw. wyzwolenia przez widzenie, które zamyka bramy odrodzenia w niższych światach. 17 i 18 września Sześć Kościanych Ozdób Naropy będzie pokazane publicznie.

Więcej http://www.naropa2016.org/index.php  i  https://www.facebook.com/Drukpa.Order

Ceremonia Naropy