Życzenia na Rok Ognistego Koguta od J.Ś. Gyalwang Drukpy

Obyście byli obdarzeni Nieustraszonością, Dobrym Zdrowiem i Pomyślnością.

Oby panował Powszechny Pokój i oby wasze serca były pełne trwałej radości i szczęścia.

Szczęśliwego Roku Ognistego Koguta

The Gyalwang Drukpa

Życzenia od J.Ś. Gyalwang Drukpy