Życzenia na Losar od J.Ś. Gyalwang Drukpy

Oby Rok Wodnego Węża był wolny od przemocy, niezrozumienia i nienawiści.

Obyśmy potrafili pomagać i podtrzymywać życie innych poprzez miłość, życzliwość i współczucie.

Obyśmy byli światłem radości i szczęścia. Szczęśliwego Losaru

Gyalwang Drukpa

Życzenia na Rok Wodnego Węża