Odosobnienie z J.Ś. Gyalwang Drukpą - Live webcast

Program odosobnienia

Z radością zawiadamiamy że od 15 do 19 lutego J.Ś. Gyalwang Drukpa i J.E. Gyalwa Dokhampa poprowadzą odosobnienie na Druk Amitabha Mountain. 20 lutego obchody urodzin J.Ś. Gyalwang Drukpy. Możemy wszyscy w tym uczestniczyć poprzez Live webcast http://www.drukpa.tv/ zakładka Live

Szczegółowy program jest zamieszczony http://www.drukpa.tv/program.html

Należy pamiętać o 4.45 godz. przesunięciu czasu czyli gdy tam jest 9.00 rano to u nas 4.15 rano. Nagrania z poszczególnych dni są na Drukpa Facebook https://www.facebook.com/Drukpa.Order/app_57675755167  . Zdjęcia z kolejnych dni- Drukpa Facebook https://www.facebook.com/Drukpa.Order